Wekelijks mijn nieuwsbrief ontvangen?

Disclaimer & privacy

Disclaimer
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Cor Molenaar. Cormolenaar.nl gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft cormolenaar.com geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.
Cormolenaar.nl bevat hyperlinks naar andere websites. Cormolenaar.nl is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze websites.

Cormolenaar.nl is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van cormolenaar.com het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en te reproduceren, mits u cormolenaar.com herkenbaar als bron vermeld. De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van cormolenaar.com worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Desgewenst kunt u toestemming vragen via https://cormolenaar.com/contact.

 

Privacy
Cormolenaar.nl vindt dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Cormolenaar.nl houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Cormolenaar.nl legt in het kader van de dienstverlening in sommige gevallen uw gegevens vast, bijvoorbeeld wanneer u contact heeft met cormolenaar.com. Cormolenaar.nl gebruikt deze gegevens om haar dienstverlening uit te voeren. Bij aanmeldingen voor onze nieuwsbrief zullen wij u alleen onze nieuwsbrief toesturen en nooit andere (commerciële) informatie. Uw gegevens zullen ook nooit worden doorverkocht  of verhuurd aan derden.

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze manier kan de cormolenaar.com haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cormolenaar.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en het privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Cormolenaar.nl. Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via ons contactformulier: https://cormolenaar.com/contact.